Grip op fietsongevallen met motorvoertuigen : samen werken aan een veilige fietsomgeving.

Auteur(s)
Boggelen, O. van Schepers, P. Kroeze, P. & Voet, M. van der
Jaar
Samenvatting

Jaarlijks komen circa 160 fietsers om het leven bij verkeersongevallen. Deze publicatie richt zich op nieuwe aangrijpingspunten om fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Aan bod komen het ontvlechten van fiets- en gemotoriseerd verkeer, maatregelen op kruispuntniveau en op voorrangskruispunten binnen de bebouwde kom en de inrichting van kruispunten in relatie tot dodehoekongevallen. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20110728 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Fietsberaad, 2011, 56 p., 32 ref.; Fietsberaad Publication number 19b

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.