Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen.

Auteur(s)
Boer, S. de (eindred.)
Jaar
Samenvatting

The manufacturing, construction in situ and maintenance of all kinds of crash barriers and safety fences are described in detail, according to the Dutch specifications (ROA) and (RONA). From the point of view of traffic safety and costs the uniformity of these barriers and fences is important.

Publicatie aanvragen

3 + 13 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20001638 ST
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2000, 216 p., 42 ref. - ISBN 90-6628-320-3

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.