Handleiding kwaliteitsnet landbouwverkeer.

Auteur(s)
Louwerse, K.
Jaar
Samenvatting

Deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen in de provincie Zeeland met het ontwikkelen van een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer. Zeeland is de eerste provincie die een landbouwroutenetwerk heeft vastgesteld en een actieprogramma heeft opgesteld om daar daadwerkelijk een kwaliteitsnet van te maken. Aan de ontwikkeling ervan heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu financieel bijgedragen. Gedurende het proces zijn het CROW, de SWOV en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer op de hoogte gehouden van de vorderingen en vervolgstappen. Met deze handleiding wil het Kennisplatform Verkeer en Vervoer andere provincies en regio’s die aan de slag willen met een landbouwroutenetwerk, een handreiking bieden. De handleiding bevat een beschrijving van de in Zeeland gehanteerde aanpak en methodiek, plus de ervaringen daarmee. Het eerste hoofdstuk beschrijft de aanleidingen voor het ontwikkelen van een landbouwroutenetwerk en het tweede hoofdstuk de doelen die ermee worden nagestreefd. De gehanteerde procesmatige aanpak in zes stappen komt aan de orde in het derde hoofdstuk. In de daarop volgende hoofdstukken worden deze zes stappen stuk voor stuk behandeld. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

2 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20111640 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), 2011, 28 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.