Handreiking landbouwverkeer : wegen met gemengd verkeer buiten de bebouwde kom.

Auteur(s)
C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Werkgroep 'Zwaar landbouwgerelateerd verkeer op wegen buiten de bebouwde kom'
Jaar
Samenvatting

Deze handreiking helpt wegbeheerders om knelpunten op plattelandswegen aan te pakken. Steeds meer mensen gebruiken deze wegen als recreatieve fiets-, wandel- of autoroute. Tegelijkertijd worden landbouwvoertuigen groter en zwaarder en neemt het verkeer toe. De handreiking bundelt de kennis, richtlijnen en regelgeving op dit gebied. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20101959 ST S
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2010, 96 p., 26 ref.; Publicatie ; No. 240 - ISBN 90-6628-484-6 / ISBN 978-90-6628-484-5

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.