Hazard anticipation of young novice drivers; Assessing and enhancing the capabilities of young novice drivers to anticipate latent hazards in road and traffic situations

Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
Auteur(s)
Vlakveld, Willem
Jaar

Automobilisten kunnen voor een groot deel zelf bepalen hoe zwaar en/of gevaarlijk hun rijtaak is. Op basis van hoe zij verwachten dat de verkeersituatie zich zou kunnen ontwikkelen, verrichten zij meestal automatisch handelingen die van invloed zijn op hoe de weg- en verkeerssituatie zich daadwerkelijk ontwikkelt. Die handelingen kunnen onder andere zijn: het kijken in richtingen vanwaar een gevaar zou kunnen opdoemen en het matigen van de snelheid om daarmee de veiligheidsmarge groot genoeg te houden om een ongeval te vermijden, zou het verwachte gevaar werkelijkheid worden. Jonge beginnende automobilisten zijn niet goed in het proactief controleren van weg- en verkeerssituatie en dit is één van de oorzaken waardoor zij oververtegenwoordigd zijn bij ongevallen in het verkeer. Het proefschrift heeft in de eerste plaats tot doel inzicht te verwerven in waarom jonge beginnende automobilisten minder goed in staat zijn om op mogelijke gevaren te anticiperen in het verkeer. Kunnen zij dat niet zo goed omdat ze niet weten te voorspellen wat er zou kunnen gebeuren? Of zijn ze minder goed in staat om op mogelijke gevaren te anticiperen omdat ze veel risico accepteren, de risico’s niet zo voelen en niet erg gemotiveerd zijn om veilig te rijden? In de tweede plaats heeft dit proefschrift tot doel om praktische methoden te ontwikkelen voor het meten van verschillende aspecten van gevaaranticipatie. In de derde plaats heeft dit proefschrift tot doel om een effectieve methode te ontwikkelen om gevaaranticipatie te trainen.

Driving most of the times, is a self-paced task. Based on their expectations of how things will develop in the near future, drivers proactively influence the road and traffic situation. They do this by looking in particular directions from where possible hazards may materialize (the areas that contain latent hazards) and by adjusting their speed and if possible their lateral position. Young novice drivers are not very good in proactively controlling the road and traffic situation. This is one of the causes they are overrepresented in crashes. Firstly, this thesis aims to clarify why young novice drivers are not very good in hazard anticipation. Is this mainly because their predictions about how things will develop in the near future are not so good or mainly because they accept more risks than older drivers do, as they do not 'feel' the risks so easily and/or are not motivated to accept only low levels of risk? Secondly, this thesis aims to find a practical method to test the skill to detect and recognize latent hazards, and a separate method to test the element of risk acceptance in hazard anticipation. Thirdly, this thesis aims to find an effective method to train hazard anticipation.

Pagina's
311
Serie
SWOV-Dissertatiereeks
ISBN
978-90-73946-09-5
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.