HBSC 2005 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland.

Auteur(s)
Dorsselaer, S. van Zeijl, E. Eeckhout, S. van den Bogt, T. ter & Vollebergh, W.
Jaar
Samenvatting

Dit rapport bevat de nieuwste gegevens uit het HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children). U vindt hierin informatie over de gezondheidsbeleving, de psychische gezondheid, de mate van sociale integratie en risicogedrag van Nederlandse scholieren in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Het rapport geeft antwoord op vragen als: • Hoe gezond voelen jongeren in Nederland zich en hoe ziet hun lichaamsbeeld eruit? Te dik, te dun, of zitten zij lekker in hun vel? • Zijn zij gezond? Bewegen ze genoeg en hoe gezond eten jongeren in Nederland? • Van welke type psychische en psychosomatische klachten hebben zij last? Hoe is de verhouding tot hun ouders en vrienden? En hoe gaat het hen op school? • Hoeveel roken en drinken zij, en hoe vaak vrijen zij onveilig? Wie vecht er veel, wie pest of wordt juist vaak gepest? Steeds is daarbij geprobeerd de verschillen tussen jongens en meisjes, de ontwikkeling met de leeftijd, jonge mensen met verschillende opleidingsniveaus en met verschillende etnische achtergronden in kaart te brengen. Deze studie bevat daarmee onmisbare gegevens voor wie geïnteresseerd is in de toestand van de hedendaagse jeugd in Nederland. Het HBSC-onderzoek maakt deel uit van een internationaal onderzoek dat iedere vier jaar in een groot aantal landen plaatsvindt onder auspiciën van de World Health Organisation (WHO). In 2005 nam Nederland voor de tweede keer deel aan dit internationale onderzoek. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20071874 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Trimbos-instituut, 2007, 109 p., ref. - ISBN 978-905253-5753

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.