Herziening EU rijbewijsrichtlijn - Effecten voor verkeersveiligheid

Auteur(s)
Davidse, R.; Vlakveld, W.; Craen, S. de
Jaar

SWOV, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, is gevraagd op 16 mei 2023 deel te nemen aan het rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de herziening van de Europese rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen. Het doel van de herziening is om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren, het vrije verkeer van personen te bevorderen en de handhaving van verkeersregels over de grenzen te vergemakkelijken. In dit position paper beschrijven we de te verwachten effecten van de voorgestelde herziening op de verkeersveiligheid in Nederland. De effecten op de verkeersveiligheid in Europa kunnen wij op dit moment niet beoordelen, omdat we hiervoor de huidige regelgeving in elke individuele lidstaat in kaart zouden moeten brengen. Deze hebben wij goed in beeld voor Nederland, maar op de korte termijn niet voor de andere Europese landen.

Onze conclusie is dat het effect van de herziening van de Europese rijbewijsrichtlijn op de verkeersveiligheid in Nederland zeer klein zal zijn. De meeste van de voorgestelde wijzigingen zijn in Nederland namelijk al ingevoerd, waardoor er voor Nederland weinig verandert. Van enkele nog te implementeren wijzigingen zijn kleine positieve (gunstige) effecten te verwachten, van een andere wijziging een klein negatief effect.

Pagina's
3
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.