Het kijkgedrag van automobilisten en fietsers bij kruispunten met een tweerichtingsfietspad. [Viewing behaviour of drivers and cyclists at intersections with a two-way cycle track.] Masterthese Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Gedrags- en M...

Auteur(s)
Haeften, M. van
Jaar
Samenvatting

De laatste jaren is het aantal fietsongevallen in het verkeer minder snel afgenomen dan andere verkeersongevallen. Met name kruisingen met een tweerichtingsfietspad vormen een verhoogd risico voor ongelukken tussen automobilisten en fietsers. Bij dit soort kruisingen ligt aan één kant van de weg een fietspad waar fietsers in beide richtingen fietsen. Het verhoogde risico geldt voornamelijk voor de fietsers die in de tegenovergestelde richting van het gemotoriseerd verkeer rijden. De belangrijkste oorzaak voor het hoge aantal ongelukken is het kijkgedrag van automobilisten. Als een automobilist rechtsaf slaat kijkt hij over het algemeen meer naar links dan naar rechts, aangezien hij niet in conflict komt met auto’s die van rechts komen. In de betreffende situatie komen er echter wel fietsers van rechts die vaak over het hoofd worden gezien. Het doel van dit experiment is te onderzoeken op welke manier het kijkgedrag van automobilisten verbeterd kan worden, zodat er minder ongelukken gebeuren op kruisingen met een tweerichtingsfietspad. In dit onderzoek is op twee locaties in de stad Groningen het kijkgedrag van automobilisten en fietsers geobserveerd en tevens op beide locaties een interventie uitgevoerd. Om het kijkgedrag van automobilisten mogelijk te verbeteren is gebruik gemaakt van een waarschuwingsbord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen. Dit bord is gebruikt in een passieve conditie en in een actieve conditie. In de actieve conditie werden er knipperlampen rondom het bord handmatig geactiveerd als er een auto de kruising naderde. Daarnaast is er gekeken naar de invloed van een drempel op het kijkgedrag van automobilisten op een locatie en is het kijkgedrag van fietsers onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat het kijkgedrag van automobilisten verbeterde, maar niet statistisch significant in de conditie met een passief bord en nog meer in de conditie met een knipperend bord ten opzichte van de conditie zonder bord. Wat betreft de invloed van een drempel is een tegenovergesteld effect gevonden dan verwacht werd op basis van de theorie. Op de locatie met een drempel werd minder naar rechts gekeken dan op de locatie zonder drempel. Ten slotte blijkt uit de resultaten dat de meerderheid van de fietsers weinig de zijstraat waar de automobilist vandaan komt als ze een kruispunt oversteken. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200562 ST [electronic version only]
Uitgave

Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, 2010, 55 p., 14 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.