Het puberende brein : over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie : samenvatting.

Auteur(s)
Crone, E. [samenvatting: R. Doornekamp]
Jaar
Samenvatting

Het gedrag van pubers roept vaak vraagtekens op bij opvoeders. Anders dan in de kindertijd zijn ze vaak gesloten naar hun ouders, maken onlogische keuzes of nemen onverantwoorde risico’s. Het Brain & Development Laboratorium van de Universiteit Leiden onderzoekt wat zich afspeelt in de hersenen van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Dit boek probeert pubergedrag te verklaren vanuit de hersenontwikkeling. Er komen vier aspecten aan de orde. 1. leren (cognitie), 2. emotie, 3. sociaal functioneren, 4. creativiteit. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

6 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20121815 ST [electronic version only]
Uitgave

Amsterdam, Bert Bakker, 2008, 11 p. [- ISBN 978-90-351-3269-6]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.