Het voorrangsplein: een nieuw kruispunttype?! : onderzoek naar de verkeersveiligheid en de capaciteit op voorrangspleinen. Afstudeeronderzoek Hogeschool Windesheim.

Auteur(s)
Bout, J. & Olijve, M.J.
Jaar
Samenvatting

Een voorrangsplein is een kruispunttype dat bedacht is vanuit de werking van zowel een rotonde als een voorrangskruispunt. Een belangrijk criterium op het voorrangsplein is dat een van de wegen duidelijk hogere intensiteiten heeft – ook wel hoofdrichting genoemd. Deze hoofdrichting ligt in de voorrang, in tegenstelling tot een rotonde. Een uitbuiging op de hoofdrichting zorgt voor een verlaging van de snelheid ter hoogte van het kruispunt. Daarnaast is een middeneiland in de ruimte tussen rijbanen aangebracht. Door het plaatsen van een middeneiland rijdt het verkeer om elkaar heen. Hierdoor is de snelheid lager en neemt het aantal conflictpunten af, in vergelijking met een voorrangskruispunt. Uit bestaande onderzoeken en evaluaties is gebleken dat het voorrangsplein de verkeersveiligheid en de capaciteit verbeterd, in vergelijking met de voorgaande verkeerssituaties. In de oude verkeerssituaties waren de kruispunten ingericht als een voorrangskruispunt – mét of zonder verkeersregelinstallatie. Echter, de voorrangspleinen die zijn onderzocht verschillen onderling van inrichtingselement. De effecten van deze inrichtingselementen waren nog niet onderzocht. Dit onderzoek bestaat uit twee thema’s: verkeersveiligheid en capaciteit. Deze thema’s zijn onderzocht door middel van drie deelonderzoeken, namelijk: een locatieonderzoek, een simulatieonderzoek en interviews. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210262 ST [electronic version only]
Uitgave

[Zwolle], Hogeschool Windesheim, 2015, 135 + 84 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.