Hoe hinderlijk is hinderlijk : Friese meting van hinder door landbouwverkeer resulteert in verfijnde oplossingen.

Auteur(s)
Hegeman, G. & Dijkstra, H.
Jaar
Samenvatting

Landbouwverkeer op openbare wegen is hinderlijk, maar hoe hinderlijk ? De provincie Fryslân liet een methode ontwikkelen om de effecten van landbouwverkeer op doorstroming en verkeersveiligheid te meten. Uit de eerste meetresultaten is onder meer de effectieve lengte van passeerstroken op een wegvak bepaald. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

2 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20120615 ST [electronic version only]
Uitgave

Verkeerskunde, Vol. 63 (2012), No. 2, p 38-40, [2 ref.]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.