Huidige kengetallen onderschatten waarde vermeden verkeersslachtoffers

Auteur(s)
Wijnen, W.; Schoeters, A.; Bijleveld, F.; Daniels, S.; Horst, M. van der
Jaar

Monetaire waardering van vermeden verkeersslachtoffers is nodig om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) te kunnen uitvoeren van de beleidsmaatregelen rond verkeer. De huidige monetaire waarde is gebaseerd op onderzoek van twintig jaar geleden. Met een nieuw keuze-onderzoek zijn nieuwe waarden bepaald.

IN HET KORT:

  • De waarden van een vermeden dode en ernstig gewonde zijn nu 6,3, respectievelijk 1,0 miljoen euro.
  • Met de nieuwe, hogere waarden krijgt de verkeersveiligheid een groter gewicht in MKBA’s.
  • De schatting van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zal fors toenemen.
Pagina's
156-159
Verschenen in
Economisch Statistische Berichten
107 (art. 4808)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.