Human factor guidelines for the design of safe in-car traffic information services

2nd edition
Auteur(s)
Kroon, E.C.M.; Martens, M.H.; Brookhuis, K.A.; Hagenzieker, M.P.; Alferdinck, J.W.A.M.; Harms, I.M.; Hof, T.
Jaar
Pagina's
37
Gepubliceerd door
Smart Mobility Round Table Human Behaviour

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.