I love uitgerust achter het stuur!? : vermoeidheid in het verkeer : maatregelen in het buitenland en hun toepasbaarheid in Nederland.

Auteur(s)
Jettinghoff, K. Starren, A. Houtman, I. Henstra, D. Benthem, R. Gort, J. & Janssen, W.
Jaar
Samenvatting

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft op verzoek van het Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL) Twynstra Gudde en TNO opdracht verleend om een onderzoeksproject uit te voeren naar 'Vermoeidheid in het verkeer'. Doel van dit project is de identificatie van maatregelen in het wegverkeer ter preventie van ongevallen waarbij vermoeidheid een rol speelt (met name buiten Nederland), die agendazettend zijn en die op korte termijn redelijk eenvoudig in Nederland kunnen worden toegepast. Het betreft zowel de beroepschauffeur in het personenvervoer en in het goederenvervoer als de 'gewone' automobilist. In dit rapport wordt aangegeven (1) wat er zoal in het buitenland wordt gedaan om vermoeidheid in het verkeer aan te pakken en op de agenda te zetten en wordt (2) een beoordeling gegeven van deze maatregelen naar het type maatregel, de achterliggende filosofie, de doelgroep, de mate waarin de maatregel bijdraagt aan bewustwording van vermoeidheid, de effectiviteit van de maatregel als het gaat om het voorkómen van vermoeidheid en organisatorische aangrijpingspunten van de maatregel. Vervolgens wordt beschreven (3) of en hoe deze maatregelen zouden kunnen worden 'vertaald' naar de Nederlandse situatie en wordt hiermee een start gemaakt met een mogelijke agenda voor de aanpak van vermoeidheid in het verkeer. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

1 + 17 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20061450 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2005, 59 p. + app., 11 ref.; 413077/PFL/PFL

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.