Improving speed behaviour: the potential of in-car speed assistance and speed limit credibility

Auteur(s)
Nes, N. van; Houtenbos, M.; Schagen, I. van
Jaar

Publicatie aanvragen

12 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
323-330
Verschenen in
Institution of Engineering and Technology IET Intelligent Transport Systems
2 (4)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.