Inrichtingsplan Nationale Politie. Rapport + bijlage.

Auteur(s)
Ministerie van Veiligheid en Justitite
Jaar
Samenvatting

Het Inrichtingsplan beschrijft de ambitie van de Nationale Politie, de inrichting en opbouw van het korps, de sturing en de organisatiestructuur van de korpsleiding, staf korpsleiding, regionale eenheden, landelijke eenheid en het politiedienstencentrum. Tevens gaat het plan in op medewerkerparticipatie en medezeggenschap. Het Inrichtingsplan is onderdeel van de kwartiermaker Nationale Politie en is in december 2012 vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190342 ST [electronic version only]
Uitgave

[Den Haag], Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012, 291 + 180 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.