Jeugd en riskant gedrag : kerngegevens uit het peilstationsonderzoek 2003.

Auteur(s)
Monshouwer, K. Dorsselaer, S.A.F.M. van Gorter, A.F. Verdurmen, J.E.E. & Vollebergh, W.A.M.
Jaar
Samenvatting

Dit boek bevat gegevens over het roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Nederlandse scholieren van 10 tot en met 18 jaar. Hoeveel scholieren roken, drinken en blowen en hoe vaak doen zij dat?; Gebruiken scholieren ook harddrugs zoals bijvoorbeeld cocaïne?; Hoe oud zijn scholieren als zij gaan experimenteren met genotmiddelen?; Is het genotmiddelengebruik onder scholieren gedurende de laatste 20 jaar veranderd? In dit boek worden dergelijke vragen beantwoord. Steeds is daarbij geprobeerd de verschillen tussen jongens en meisjes, oudere en jongere scholieren, scholieren met verschillende opleidingsniveaus en met verschillende etnische achtergronden in kaart te brengen. Deze studie bevat daarmee onmisbare gegevens voor wie geïnteresseerd is in het genotmiddelengebruik door de hedendaagse jeugd in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit het Peilstationsonderzoek. Een landelijk representatief onderzoek onder scholieren dat sinds 1984 vierjaarlijks wordt uitgevoerd onder leerlingen van het basisonderwijs (groep 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO). Aan de meting in 2003 deden ruim 10.000 scholieren mee. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGD’en. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

13 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20061166 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Trimbos-instituut, 2004, 172 p., 18 ref. - ISBN 90-5253-473-X

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.