[Kamervragen over het aantal alcoholcontroles in het verkeer] : antwoorden van de Minister van Veiligheid en Justitie, 17 maart 2017.

Auteur(s)
-
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210362 ST [electronic version only]
Uitgave

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2016-2017, 2 p. - ISSN 0921-7398

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.