Kwaliteitsnet Goederenvervoer.

Auteur(s)
Begeleidingsteam Kwaliteitsnet Goederenvervoer
Jaar
Samenvatting

Kwaliteitsnet Goederenvervoer is een concept, een manier van kijken naar Nederland, de economische centra en de verbindingen daartussen. Een kwaliteitsconcept met instrumenten voor evalueren en verbeteren van de bereikbaarheid, de veiligheid én de leefomgeving. In dit document meer over het concept, de ondersteuning en de ervaringen. Bij wijze van informatie, om de mogelijkheden te onderzoeken en om contacten te leggen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200093 ST [electronic version only]
Uitgave

's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer Transport en Luchtvaart DGTL, Begeleidingsteam Kwaliteitsnet Goederenvervoer, 2006, 11 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.