Landbouwtrekkers en werkmaterieel op weg : de positie van landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid op de openbare weg. In opdracht van CUMELA Nederland.

Auteur(s)
Morsink, P.
Jaar
Samenvatting

Landbouwtrekkers en werkmaterieel vormen een speciale groep verkeersdeelnemers. Wegbeheerders weten niet altijd hoe deze voertuigen op de weg te positioneren. Ze zijn vaak te groot voor de parallelweg en te langzaam voor de hoofdrijbaan. Ook is er een bepaalde beeldvorming over de voertuigen ontstaan, die niet altijd recht doet aan de feitelijke situatie omtrent tractoren en werkmaterieel. Met deze position paper wil CUMELA Nederland bijdragen aan verbetering van een veilige positie van tractoren en werkmaterieel op de weg. Deze paper laat zien om welke voertuigen het gaat, wat de knelpunten zijn die de cumelasector ervaart en hoe hierin verbetering kan worden aangebracht. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

2 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20101864 ST [electronic version only]
Uitgave

Amersfoort, DHV Milieu en Infrastructuur / Nijkerk, CUMELA Nederland, 2009, 27 p.; dossier : Position Paper CUMELA / registratienummer : VB-SE20081149

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.