Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid.

Auteur(s)
Faber, E. Brons, M. Bruring, D.P. Hamelijnck, M.A.F. Jans, P.G.W. Joppe, G.M. Kwaak, H. van der Meijer-Toussaint, C.J.M. & Wolswinkel, N.
Jaar
Samenvatting

De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid is opgesteld door een werkgroep van huisartsen namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en apothekers namens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). De LESA geeft aanbevelingen voor het maken van afspraken tussen huisartsen en apothekers over het geven van informatie bij het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Het NHG en de KNMP beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker en zo de samenwerking te optimaliseren. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200062 ST [electronic version only]
Uitgave

[Utrecht], Nederlands Huisartsen Genootschap NHG, 2016, 15 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.