Landelijke traumaregistratie 2017-2021

Rapportage Nederland
Auteur(s)
Reusken, A.; Bunt, G. van den; Beek, V. van de; Leenen, L.P.H.; Jongh, M.A.C. de; Poeze, M.; Groenwold, R.H.H. (red.)

Jaar

Het rapport 'Landelijke traumaregistratie 2017-2021: rapportage Nederland' geeft een integraal beeld van de acuut geleverde traumazorg aan alle patiënten die zich binnen 48 uur na het letsel in de Nederlandse ziekenhuizen hebben gemeld. Uniek aan de Landelijke traumaregistratie (LTR) is dat deze kwaliteitsregistratie de hele zorgketen in beeld brengt, waardoor zowel de oorzaak en locatie van het incident, het transport, de aard van het letsel, tot de behandeling en de uitkomst van zorg worden gepresenteerd in dit rapport.

Pagina's
87
Bibliotheeknummer
20220372 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ, [Utrecht]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.