Lasten van verkeersletsel ontleed

Basis voor een nieuwe benadering van verkeersveiligheid
Auteur(s)
Weijermars, W.; Bos, N.; Stipdonk, H.
Jaar

Ernstig verkeersgewonden bepalen een groot en groeiend deel van de kosten van verkeersonveiligheid. Het aantal ernstig verkeersgewonden is inmiddels dan ook een belangrijke indicator voor verkeersveiligheidsbeleid geworden. Beleidsaandacht zou daarnaast ook gestuurd moeten worden door de gevolgen van (ernstig) verkeersletsel. Deze gevolgen zijn namelijk aanzienlijk - gemiddeld 20% van de ernstig verkeersgewonden houdt blijvende beperkingen over aan het ongeval. De ernst en duur van deze beperkingen zijn afhankelijk van bijvoorbeeld soort letsel, vervoerswijze en leeftijd. Als kwantitatieve indicator voor gevolgen van verkeersverwondingen kan de in dit rapport berekende ‘letsellast’ gebruikt worden, De gepresenteerde ‘letsel- en letsellastfiguren’ bieden aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van verkeersveiligheidsbeleid dat niet alleen het aantal ernstig gewonden, maar ook de letsellast van deze gewonden kan terugdringen.

Rapportnummer
R-2014-25
Pagina's
24
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.