Letselongevallen van fietsende 50-plussers: Hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen?

Auteur(s)
Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Doumen, M.; Duivenvoorden, K.; Louwerse, R.
Jaar
Het SWOV-team voor diepteonderzoek heeft 41 fietsongevallen in Zuid-Holland bestudeerd waarbij een 50-plusser ten val was gekomen, tegen een obstakel was gebotst of tegen een andere fietser of een brom- of snorfietser was gebotst. Dit leverde acht verschillende ongevalsscenario’s op; van fietsers die vallen tijdens het afstappen tot fietsers die verrast worden door een paaltje op het wegdek en fietsers die met elkaar in botsing komen doordat iemand wordt ingehaald op het moment dat hij naar links wilde afslaan. De scenario’s laten zien hoe dergelijke fietsongevallen met 50-plussers ontstaan en welke aspecten van rijbaan of fietspad, gedrag en voertuig daarbij een rol spelen. Op basis van deze informatie zijn maatregelen in kaart gebracht die kansrijk zijn om het aantal fietsongevallen met 50-plussers te verminderen.
Rapportnummer
R-2014-3
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.