Letsels 2021

Kerncijfers LIS
Auteur(s)
Stam, C.
Jaar
Samenvatting

Dit rapport betreft een jaarlijks terugkerende rapportage met kerncijfers over letsels, in dit geval kerncijfers over 2021. Het hoofdbestanddeel van dit rapport wordt gevormd door gegevens over letsels die behandeld zijn op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in Nederland. Door de Covid19-pandemie is na 2020 ook 2021 een bijzonder jaar geweest. Net als in 2020 was in delen van 2021 sprake van beperkende maatregelen zoals bijvoorbeeld het thuiswerken en het (tijdelijk) sluiten van scholen en sportaccommodaties. De maatregelen waren in 2021 in het algemeen minder beperkend dan in 2020. Daarnaast is er in verband met angst voor besmetting sprake geweest van terughoudendheid in het bezoeken van de SEH-afdeling. Deze beide factoren zijn terug te zien zijn in de SEH-cijfers.
In Nederland vonden in 2021 naar schatting 1,7 miljoen SEH-bezoeken plaats. Eén op de drie patiënten bezocht de SEH-afdeling in verband met letsel: 582.000 SEH-bezoeken oftewel 3.300 SEH-bezoeken per 100.000 inwoners. Het aantal SEH-bezoeken in verband met letsel lijkt in 2021 te zijn gestegen ten opzichte van 2020 maar ligt onder het niveau van voor de COVID-19-pandemie. In verreweg de meeste gevallen (95%) ging het om letsel door een ongeval (privésport-arbeid-verkeer). In een klein deel van de gevallen was het letsel een gevolg van opzettelijk toegebracht letsel (geweldpleging of zelfbeschadiging). Deze verdeling was niet anders dan in andere jaren.

Rapportnummer
938
Pagina's
108
Bibliotheeknummer
20220373 ST [electronic version only]
Uitgave

Projectnummer 20.0422

Gepubliceerd door
VeiligheidNL, Amsterdam

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.