Letsels bij kinderen en jeugd 0-18 jaar 2015 : letsel cijfers.

Auteur(s)
Eilering, M. & Stam, C.
Jaar
Samenvatting

Kinderveiligheid is één van de thema’s waar VeiligheidNL zich op richt. Naar aanleiding van de interne vraag vanuit VeiligheidNL om cijfers over letsels bij kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar in 2015, is dit document tot stand gekomen. Hoofdstuk 2 tot en met 8 geven de resultaten van de analyse van letsels bij kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar weer. Eerst wordt een algemeen beeld geschetst waarna privé-ongevallen sportblessures en verkeersongevallen nader worden uitgewerkt. In hoofdstuk 9 is een verantwoording te vinden van de gebruikte registratiesystemen en -methoden. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

7 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190320 ST [electronic version only]
Uitgave

Amsterdam, Veiligheid NL, 2017, 47 p.; Rapport ; No. 674 ; Projectnr. 20.0012

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.