Lopen loont : de voetganger in beleid, ontwerp en beheer.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Onderzoek bewijst dat goed voetgangersbeleid zorgt voor langer verblijf in binnensteden, een gunstiger vestigings- klimaat en een hogere waarde van vastgoed. Lopen is natuurlijk gezond en draagt bij aan de zelfstandigheid van ouderen. Toegankelijke en comfortabele voetpaden zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving en vergroten het veiligheidsgevoel. In de uitgave 'Lopen loont' hebben al deze voordelen een plek. De uitgave geeft voorwaarden voor een voetgangersvriendelijke omgeving, handvatten voor een integrale aanpak en laat de impact zien voor beleidssectoren (verkeer en vervoer, lokale economie, toerisme, gezondheid). Ook bevat de uitgave informatie over ontwerp, beheer en onderhoud, communicatie en markting. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20140600 ST S
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2014, 184 p., 167 ref.; Publicatie ; No. 333 - ISBN 978-90-6628-639-9

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.