Maak de zelfrijdende auto een maatschappelijk succes

Auteur(s)
Eenink, R.; Wismans, L.; Hellinckx, P.
Jaar

Het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KiM) beschrijft in “Chauffeur aan het stuur?” vier toekomstbeelden voor de zelfrijdende auto (ZRA). Deze beelden variëren zowel in de mate van automatisering (overal of met name op de snelweg) als in de mate van autodelen (nauwelijks of veel). Het KiM schat daarbij ook de maatschappelijke gevolgen. Als we de effecten voor specifieke groepen (OV, autodealers etc.) buiten beschouwing laten, valt op dat (veel) ZRA technologie goed is voor verkeersveiligheid, sociale inclusie en ruimtelijke ordening, maar negatief uitpakt voor milieu en leefbaarheid, fietsen (gezondheid) en files (de omvang van het verkeer groeit harder dan de wegcapaciteit). Alleen wanneer technologie gecombineerd wordt met autodelen vallen deze negatieve aspecten weg en kun je van een (volledig) succesvolle ontwikkeling spreken. Maar die combinatie is allerminst zeker en gedrag –hier is dat delen- is lastig te sturen. Hoe zorgen we ervoor dat de ZRA een commercieel én maatschappelijk succes wordt?

Pagina's
1-5
Verschenen in
Tijdschrift Vervoerswetenschap
54 (3)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.