Managing road transport risks; Sustainable Safety in the Netherlands

Auteur(s)
Schagen, I.N.L.G. van ; Janssen, S.T.M.C.
Jaar

Publicatie aanvragen

5 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
pp. 18-27
Verschenen in
IATSS Research
24 (2)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.