Maximumsnelheden in signaalgevers : perceptie-onderzoek. In opdracht van Rijkswaterstaat.

Auteur(s)
Sanden, K. van der Kooi, F. Alferdinck, J. Bijl, P. & Brug, T.
Jaar
Samenvatting

Met het onderzoek ‘Maximumsnelheden in de signaalgevers’ wil Rijkswaterstaat antwoord krijgen op de vraag wat de effecten zijn van het continu tonen van de geldende maximumsnelheden op de matrixsignaalgevers. Eén van de onderdelen binnen deze studie is het perceptieonderzoek. Dit onderdeel is relevant om verschillende redenen. In de eerste plaats kan de herkenningsafstand van de signaalgevers mogelijk afnemen doordat er in de voorgestelde situatie ook drie cijfers op de borden zullen worden getoond, waar nu alleen beelden met twee cijfers gebruikt worden. Ook het voorgestelde toevoegen van een rode rand rond de getoonde geldende maximumsnelheid kan van invloed zijn op de herkenningsafstand. Daarnaast kan door het continu tonen van een maximumsnelheid mogelijk de opvallendheid van de signaalgevers veranderen. Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn waarnemingsexperimenten uitgevoerd in het laboratorium. In dit onderzoeksrapport is het perceptieonderzoek beschreven waarin de herkenningsafstanden en opvallendheid van de huidige en beoogde manier van tonen vergeleken zijn. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210403 ST [electronic version only]
Uitgave

Soesterberg, TNO Defence, Security and Safety, 2021, 36 p. + bijl., 11 ref.; TNO Rapport TNO 2021 R10138

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.