Met kennis van gedrag beleid maken.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

In 2009 publiceerde de Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de verkenning De menselijke beslisser. Daarin gaf een keur aan wetenschappers een overzicht van nieuwe kennis uit de gedragswetenschappen over hoe mensen keuzes maken. Sindsdien is er veel belangstelling voor dit onderwerp. Niet alleen bij het grote publiek, maar zeker ook bij beleidsmakers. In dit rapport, Met kennis van gedrag beleid maken, gaat de WRR in op de vraag wat de relevantie is van de nieuwe kennis voor de beleidsvorming van de overheid. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe 'het gedragswetenschappelijke perspectief' kan worden verankerd in de processen van de overheid. Is het bijvoorbeeld een goed idee een speciale gedragseenheid op te richten? Bovendien staat de WRR stil bij mogelijke normatieve bezwaren tegen het instrument nudging. Hoe ernstig moeten we die bezwaren nemen? Ook werpt de raad nieuwe vragen op. Kunnen mensen wel altijd goed omgaan met de vele keuzes die tegenwoordig op hen afkomen? En zo nee, welke beleidsconsequenties zou de overheid daaraan kunnen verbinden? (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20140889 ST [electronic version only]
Uitgave

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014, 110 p., 108 ref.; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Rapporten aan de Regering ; No. 92 - ISBN 978-90-8964-871-6 / e-ISBN 978-90-4852-735-9

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.