Middelengebruik in het verkeer

Een analyse van data verzameld op SEH-afdelingen
Auteur(s)
Valkenberg, H.; Nijman, S.
Jaar

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft VeiligheidNL gevraagd onderzoek te doen naar wat bekend is over middelengebruik (alcohol, drugs, rijgevaarlijke medicijnen) door verkeersslachtoffers - en in het bijzonder door bestuurders van gemotoriseerde voertuigen. Het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL, een registratie van SEH-bezoeken als gevolg van letsels, is als bron voor dit onderzoek gebruikt.
In dit onderzoek heeft VeiligheidNL eerst een algemeen beeld geschetst van de problematiek van SEH-bezoeken als gevolg van verkeersongevallen. Daarna is gekeken naar wat bekend is over middelengebruik in het verkeer in het algemeen en vervolgens zijn de specifieke vraagstellingen beantwoord over verkeersongevallen middelengebruik door bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, waarvoor zij behandeld zijn op SEH-afdelingen.

Rapportnummer
Rapport 947
Pagina's
38
Bibliotheeknummer
20220382 ST [electronic version only]
Uitgave

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gepubliceerd door
VeiligheidNL, Amsterdam

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.