Modelling interaction behaviour in driving; The role of expectations in interaction behaviour between car drivers

Proceedings of 8th TRAIL Congress
Auteur(s)
Houtenbos, M.
Jaar

Publicatie aanvragen

1 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
14
Verschenen in
A World of Transport, Infrastructure and Logistics
Editor(s)
Bovy, P.H.L. (ed.)
Stad congres
Rotterdam
Datum congres
23-nov-04
Gepubliceerd door
Delft University Press DUP, Delft

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.