Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014.

Auteur(s)
Weijermars, W.A.M. Goldenbeld, C. & Bijleveld, F.D.
Jaar
Samenvatting

In 2013 vielen 570 verkeersdoden, 80 minder dan in 2012. Ook het aantal ernstig verkeersgewonden was in 2013 lager dan de twee voorgaande jaren. In 2013 vielen volgens berekening 18.800 ernstig verkeersgewonden. Voor fietsers en 60-plussers — de belangrijkste doelgroepen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid — zijn de ontwikkelingen minder gunstig. Het is daarom goed dat de Beleidsimpuls zich juist op deze doelgroepen richt. In 2014 blijkt er een behoorlijke slag gemaakt te zijn wat betreft een van de belangrijkste acties uit de Beleidsimpuls, de ‘Lokale aanpak veilig fietsen’. Deze monitor bespreekt de implementatie van deze en andere acties uit de Beleidsimpuls en doet aanbevelingen over hoe mogelijke effecten van deze acties op de feitelijke verkeersveiligheid onderzocht kunnen worden.

Publicatie

Bibliotheeknummer
C 51676 [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2014, 23 p., 6 ref.; R-2014-36

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.