Monitor Verkeersveiligheid 2016

Toename verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden
Auteur(s)
Weijermars, W.; Korving, H.; Schagen, I. van; Goldenbeld, Ch.; Bos, N.; Stipdonk, H.
Jaar

Deze monitor bespreekt hoe de verkeersveiligheid zich in 2015 heeft ontwikkeld ten opzichte van de voorgaande jaren. We kijken naar aantallen verkeersslachtoffers, naar mobiliteit, risico en externe factoren, naar verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) en naar genomen maatregelen.

In 2015 vielen 621 verkeersdoden en 21.300 ernstig verkeersgewonden in het Nederlandse verkeer. Dit zijn 3,8 verkeersdoden en 131 ernstig verkeersgewonden per miljard km afgelegde afstand (risico). Zowel de aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden als het risico om te overlijden of ernstig gewond te raken zijn toegenomen in 2015. Het aantal ernstig verkeersgewonden neemt al langere tijd toe en steeg de afgelopen tien jaar met gemiddeld 3% per jaar. Het aantal verkeersdoden laat over de laatste tien jaar wel een dalende trend zien. In 2015 vielen echter significant meer verkeersdoden dan op basis van de dalende trend verwacht zou worden.

Het gaat dus niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Nieuwe maatregelen kunnen het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. In het algemeen pleit SWOV voor een systeemaanpak: alle actoren zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de veiligheid van het verkeerssysteem als geheel. Daarnaast is specifiek aandacht nodig voor:

  • Bestuurders van scootmobielen en invalidenvoertuigen, vanwege een toename in het aantal verkeersdoden, zowel over de lange als de korte termijn.
  • Fietsers, vanwege het relatief hoge aantal slachtoffers en de relatief ongunstige ontwikkelingen in zowel het aantal verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden in de afgelopen tien jaar.
  • Ouderen, vanwege de relatief ongunstige ontwikkeling in het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en hun relatief hoge overlijdensrisico in het verkeer.
  • De afnemende inspanningen op het gebied van verkeershandhaving.
Rapportnummer
R-2016-14
Pagina's
20
ISSN
2666-7630
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.