Monitor Verkeersveiligheid 2017

Nieuwe impuls nodig voor verbetering verkeersveiligheid.
Auteur(s)
Weijermars, W.; Schagen, I. van; Moore, K.; Goldenbeld, Ch.; Stipdonk, H.; Loenis, B.; Bos, N.
Jaar

Deze Monitor Verkeersveiligheid bespreekt hoe de verkeersveiligheid zich in 2016 ontwikkeld heeft. In 2016 vielen 629 verkeersdoden en 21.400 ernstig verkeersgewonden in het Nederlandse verkeer. Daarmee is het aantal verkeersdoden voor het derde jaar op rij niet afgenomen en het aantal ernstig verkeersgewonden hoger dan ooit sinds het begin van de registratie (1993). Ook het overlijdensrisico is niet verder gedaald de laatste paar jaar en het risico om ernstig verkeersgewond te raken laat zelfs een stijgende trend zien. In 2016 vielen 4 verkeersdoden en 131 ernstig verkeersgewonden per miljard km afgelegde afstand.

Het gaat dus niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, pleit SWOV in het algemeen voor een systeemaanpak: alle actoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verbeteren van de veiligheid van het verkeerssysteem als geheel. Om de verantwoordelijkheden – en eventuele doelstellingen – van de verschillende actoren te concretiseren, zijn verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) belangrijk. Op dit moment zijn voor bijna geen enkele SPI voldoende gegevens beschikbaar om de ontwikkeling op landelijk niveau te monitoren. Het is dus van belang om structureel betere informatie over SPI’s te verzamelen. Daarnaast is specifiek aandacht nodig voor:

  • ongevallen met scootmobielen;
  • fietsongevallen zonder motorvoertuigen;
  • ongevallen met bestelauto’s;
  • 80-plussers;
  • slachtoffers op 30- en 60km/uur wegen.
Rapportnummer
R-2017-17
Pagina's
24
ISSN
2666-7630
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.