Monitoring snelheid in het verkeer

Handreiking voor de opzet van een gestructureerd decentraal meetnet
Auteur(s)
Goldenbeld, Ch.; Aarts, L.T.
Jaar
Naast goede ongevallengegevens zijn er verkeersveiligheidsindicatoren nodig om decentraal beleid op te kunnen baseren. Bij diverse overheden is de vraag ontstaan om gegevens daarvoor te gaan verzamelen. Een goed en uniform protocol voor gegevensverzameling biedt de mogelijkheid om gebieden met elkaar te gaan vergelijken en op termijn wellicht te komen tot een landelijk dekkend meetnet op decentraal niveau. Deze handreiking presenteert de opzet voor een ‘snelheidsmeetnet’, voor monitoring van de rijsnelheid in het verkeer.
Rapportnummer
H-2013-2
Pagina's
30 + 2
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.