Naar een succesvolle invoering van Permanente Verkeerseducatie : uitgangspunten voor beleid.

Auteur(s)
Betuw, A.J.M. van & Vissers, J.A.M.M.
Jaar
Samenvatting

In opdracht van en in samenwerking met de gezamenlijke Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid (en meer in het bijzonder het Landelijk Overleg Verkeerseducatie - LOVE) zijn de uitgangspunten voor beleid beschreven om te komen tot een succesvolle invoering van permanente verkeerseducatie per doelgroep. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

6 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20080040 ST [electronic version only]
Uitgave

[S.l], Gezamenlijke Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid, 2002, 48 p.; TT 02-09

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.