Notitie monitor- en feedbacksystemen

Literatuurstudie naar de effecten van monitor- en feedbacksystemen op het rijgedrag
Auteur(s)
Vlakveld, W.P.
Jaar

Monitor- en feedbacksystemen laten meestal een duidelijke verbetering van de rijstijl zien. Er zijn daarbij niet veel verschillen tussen wat men van het rijgedrag meet. Bijna altijd worden G-krachten gemeten en uit de meeste onderzoeken blijkt dat een monitor- en feedbacksysteem op basis van alleen G-krachten al effectief is. Daarnaast is geaggregeerde feedback noodzakelijk en moet die feedback consequenties hebben voor de bestuurder. Geaggregeerde feedback is een samenvatting van de geconstateerde overschrijdingen van drempelwaarden over een periode of over een rit. Bijvoorbeeld: in de afgelopen week is gedurende 10% van de tijd de maximumsnelheid met 10 km/uur overschreden. Directe feedback in het voertuig op het moment dat een drempel¬waarde wordt overschreden, lijkt weinig toe te voegen. Bestuurders vallen meestal weer terug in hun oude gedrag wanneer zij niet langer feedback krijgen. Hoe meer feedback gekoppeld is aan een persoonlijk coachingprogramma en hoe intensiever dat programma is, hoe langer de rijstijlverbetering aanhoudt. Bij een intensief coachingprogramma is er een kans op een blijvende rijstijlverbetering nadat er geen monitor- en feedbacksysteem meer in het voertuig zit.

Rapportnummer
R-2018-26
Pagina's
23
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.