Omdat de burger dat van ons verwacht : handhaving sterk in de openbare ruimte.

Auteur(s)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG
Jaar
Samenvatting

De handhaver (boa) speelt een steeds grotere rol van betekenis in de aanpak van veelvoorkomende ergernissen en overlast. Samen met de politie hebben boa's de opdracht de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten te bewaken. Wat is in de toekomst nodig voor een sterke handhaver ? Omdat de politie zich steeds meer richt op opsporing, doet de maatschappij een steeds groter beroep op professionele handhavers. In de VNG-visie 'Omdat de burger dat van ons verwacht: handhaving sterk in de openbare ruimte' wordt de rol beschreven van de handhaver in 2020 en de randvoorwaarden voor een sterke handhaver. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190345 ST [electronic version only]
Uitgave

[Den Haag], Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, 2016, 21 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.