Onderzoek kwaliteit fietsroutes naar middelbare scholen. In opdracht van Bouwend Nederland.

Auteur(s)
Drolenga, H. Mieras, W. Barelds, R. & Plazier, P.
Jaar
Samenvatting

Om de verworven status van 'Nederland Fietsland' te behouden is het van belang dat gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk blijven investeren in comfortabele en veilige fietsinfrastructuur. In opdracht van Bouwend Nederland heeft Sweco onderzoek gedaan naar de kwaliteit van fietsroutes naar middelbare scholen in Nederland. Specifiek is gekeken naar fietspadbreedtes en het type verharding van de fietspaden. Daarbij zijn vrijliggende fietspaden meegenomen, en de 50 km/uur wegen waar sprake is van gemengd verkeer en fietsers dus op de rijbaan fietsen. Op basis van deze analyse wordt in deze rapportage de opgave in kaart gebracht met betrekking tot het verkeersveilig en comfortabel maken en houden van deze routes. In deze rapportage wordt achtereenvolgens antwoord gegeven op de volgende vragen: * Welke onderzoeksmethodiek is toegepast ? * Hoe fietsen middelbare scholieren in Nederland naar school ? * Welke knelpunten zijn geïdentificeerd ? * Wat zijn de geschatte kosten van de aanpak van schoolfietsroutes ? (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200493 ST [electronic version only]
Uitgave

[De Bilt], Sweco, 2020, [17] p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.