Onderzoek : verkeersruzies.

Auteur(s)
Kester, J.
Jaar
Samenvatting

13 procent van de automobilisten is naar eigen zeggen wel eens betrokken geweest bij een verkeersruzie. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 automobilisten. De helft (52 procent) van die ruzies zorgde voor een gevaarlijke situatie op de weg. Het gaat hier om automobilisten die elkaar abrupt laten remmen in druk verkeer, het bewust van de weg (proberen te) rijden of letterlijk op straat met elkaar op de vuist gaan. Uit het onderzoek valt op hoe snel een ergernis op de weg kan escaleren. Het begint vaak bij een onschuldig ogende uiting van een ergernis, zoals knipperen met licht of even claxonneren, maar loopt geregeld uit op een gevaarlijke verkeerssituatie. Ook niet-automobilisten, eveneens weggebruikers, komen geregeld in verkeersruzies terecht. 22 procent van hen heeft dat zelf wel eens meegemaakt. Fietsers zijn van alle weggebruikers het vaakst betrokken. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

4 + 11 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190374 ST [electronic version only]
Uitgave

[S.l.], EenVandaag, 2019, 6 p.; 1V Opiniepanel Rapport

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.