Ongevallen met een scootmobiel : een groeiend probleem.

Auteur(s)
Leijdesdorff, H.A. Dijck, J.T.J.M. Krijnen, P. & Schipper, I.B.
Jaar
Samenvatting

Doel van het onderzoek was het analyseren van het letselpatroon, de ernst van de letsels en de mortaliteit onder de slachtoffers van scootmobielongevallen en de relatie hiervan met het traumamechanisme en de leeftijd van de patiënt. Het betrof hier een retrospectief beschrijvend cohort onderzoek. Uit de traumaregistratie van het Traumacentrum West (TCW) werden alle slachtoffers van een ongeval met een scootmobiel met een leeftijd van 18 jaar of ouder geselecteerd die in de periode 2003-2013 in een ziekenhuis waren opgenomen. Van deze patiënten werden de gegevens geanalyseerd. Van de 242 geïncludeerde slachtoffers van een scootmobielongeval was 51% 75 jaar of ouder. Bij 15% van hen was sprake van meervoudig ernstig letsel (‘injury severity score’: [less or equal] 16). Meervoudig ernstig letsel kwam vaker voor na een hoogenergetisch trauma (p < 0,001) en bij slachtoffers van 75 jaar of ouder (p = 0,04). Het merendeel van de ernstige letsels na een laagenergetisch trauma betrof de extremiteiten, bij ouderen met name de benen. Na een hoogenergetisch trauma werd vaker ernstig letsel aan thorax en hoofd gezien, met name bij de patiënten jonger dan 75 jaar. 10 patiënten (4%) overleden tijdens opname, van wie 5 patiënten 75 jaar of ouder waren en een laagenergetisch trauma hadden opgelopen. De conclusie luidde dat zowel laag- als hoogenergetische ongevallen met een scootmobiel kunnen leiden tot ernstig letsel en soms tot sterfte. Als multidisciplinaire behandelteams zich daarvan bewust zijn, kan dat onderschatting van de letselernst voorkómen. Preventieve maatregelen gericht op de rijvaardigheid zijn nodig om het aantal scootmobielongevallen terug te dringen. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

9 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20150589 ST [electronic version only]
Uitgave

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 158 (2014), A7858, 5 p., 19 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.