Ontwerpwijzer fietsverkeer.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

In de nieuwe editie van het boek is de kennis uit 2006 geactualiseerd. Er zijn nieuwe onderwerpen en hoofdstukken toegevoegd over onder andere elektrische fietsen, snelle fietsroutes, fietspaaltjes, fietsstroken en beleidsaspecten uit ‘Beleidswijzer fietsverkeer’. Ook zijn onderzoeksresultaten van SWOV, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM), Rijkswaterstaat-WVL en CROW-Fietsberaad verwerkt. (Author/Publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20160808 ST S
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2016, 300 p., 10 ref.; Publikatie ; No. 351 - ISBN 978-90-6628-657-3

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.