Oorzaken van vermoeidheid bij vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. Eindrapport TNO Arbeid.

Auteur(s)
Jettinghoff, K. Houtman, I.L.D. & Evers, M.S.
Jaar

Publicatie aanvragen

9 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20031695 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 208 p., 35 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.