Openbare verlichting voor verkeer en veiligheid.

Auteur(s)
Schreuder, D.A.
Jaar

Publicatie aanvragen

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
962047 ST [electronic version only]
Uitgave

Deventer, Kluwer Techniek, 1996, 368 p., 632 ref. - ISBN 90-5576-036-6

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.