Opschakelen naar meer verkeersveiligheid

Naar maximale verkeersveiligheid voor en door iedereen
Auteur(s)
Aarts, L.; Eenink, R.; Weijermars, W.
Jaar

Deze studie verkent welke extra en vooral welke effectieve en maatschappelijk aanvaardbare verkeersveiligheidsmaatregelen nog vóór 2020 genomen kunnen worden. Aanleiding vormt de inschatting dat de doelstelling voor het maximaal aantal ernstig verkeersgewonden (10.600 in 2020) zeer waarschijnlijk niet haalbaar is. Of de doelstelling voor doden (maximaal 500 in 2020) wordt gehaald, is ook niet zeker. Maatschappelijke organisaties en politiek hebben aangegeven het niet acceptabel te vinden als dit tot minder ambitieuze doelstellingen zou leiden. Nieuwe maatregelen stuiten echter al gauw op barrières, waarvan gebrek aan geld en draagvlak de belangrijkste zijn. Rekening houdend met deze beperkingen, brengt dit rapport mogelijkheden in beeld waarmee Nederland kan ‘opschakelen’ naar meer verkeersveiligheid in 2020. Hiervoor is een aantal effectieve maatregelen in kaart gebracht, waarvoor het draagvlak is gepeild bij ruim dertig relevante organisaties. De resultaten zijn uitgewerkt in vier denkbare scenario’s.

Rapportnummer
R-2014-37
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties