Over bermen, bochten en bomen : verkeerstechnische resultaten van diepteonderzoek naar bermongevallen.

Auteur(s)
Louwerse, W.J.R. Davidse, R.J. Sluijs, L.C. van Duivenvoorden, C.W.A.E. & Duijvenvoorde, K. van
Jaar
Samenvatting

Voor meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van bermongevallen zijn twee dieptestudies uitgevoerd. In totaal zijn 143 bermongevallen bestudeerd. Het bronnenmateriaal bestond uit politiegegevens, interviews met de ongevalsbetrokken automobilisten, voertuiginspecties en weginspecties. Dit artikel bespreekt de resultaten die betrekking hebben op de verkeerstechnische aspecten. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20130082 s ST (In: ST 20130082 [electronic version only])
Uitgave

In: Nationaal verkeerskundecongres 2012, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2012, 12 p.

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.