Over oversteken : theorie en aanknopingspunten voor een actieprogramma voor kwetsbare verkeersdeelnemers gericht op oversteken. In opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer KpVV.

Auteur(s)
Kuiken, M. & Spapé, I.
Jaar
Samenvatting

Doel van dit intern werkdocument voor het Kennisplatform Verkeer en Vervoer KpVV is het bieden van een theoretisch en praktisch overzicht van kennis en argumenten als basis voor de aanpak van onveiligheid bij kwetsbare verkeersdeelnemers. Daar oversteken zowel bij fietsers als bij voetgangers een probleem vormt, richt de notitie zich met name hierop. Op basis van de notitie en de daarin beschreven theorie, inzichten en best practices in Europa kan ook politieke druk weerstand worden geboden. Hoofdstuk 2 gaat in op de theorie rondom oversteken, vanuit het perspectief van de gebruiker. In hoofdstuk 3 worden aanknopingspunten voor een Actieprogramma met praktische maatregelen beschreven. Tot slot gaat hoofdstuk 5 in op conclusies. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

2 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200394 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2006, 53 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.