Oversteekongevallen met fietsers : het effect van infrastructuurkenmerken op voorrangskruispunten.

Auteur(s)
Schepers, J.P. & Voorham, J.
Jaar
Samenvatting

De veiligheid van fietsers is een aandachtsgebied in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het aantal ernstige fietsslachtoffers is in de afgelopen jaren minder snel gedaald dan het aantal slachtoffers bij andere vervoerswijzen. Er zijn handleidingen en richtlijnen beschikbaar voor het ontwerp van kruispunten en oversteekvoorzieningen. In de praktijk is er een grote variatie in vormgeving van kruispunten en oversteekvoorzieningen op wegvakken. Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMo) heeft Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS DVS) gevraagd om een onderzoek te doen naar de consequenties voor de veiligheid van fietsers bij verschillen in vormgeving. De vraag is in hoeverre het aantal oversteekongevallenkan worden gereduceerd door middel van de inrichting van de infrastructuur. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20101484 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, Scheepvaart, afdeling Veiligheid, 2010, 160 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.